Vandanalyse af vandet fra Fjelsted Vandværk

Fjelsted Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Hårdheden i vandet er 18,3 dH

Se analyseresultater her.