Slide background

 

Fjelsted vandværk refundere ikke vandspild efter måleren.

 

Fjelsted Vandværk har ansvaret for forsynings- og stikledningerne udenfor din ejendom. Ved ejendomme med målerbrønd har vandværket ansvaret for vandledningen til og med vandmåleren, men eksklusiv selve målerbrønden.

Du har selv ansvaret for vandledningen efter stophanen, det vil sige at du også selv skal betale for reparation af vandledningen, udbedring af skader på bygninger og fliser samt vandafgifter, herunder også vandafledningsafgiften, for det vandforbrug, der er gennem en utæthed i et sprængt vandrør.

 

Vandspild hos forbrugerne er et problem, som næsten helt kan undgås ved at følge simple procedurer.

  • Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid.

  • Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog.

  • Vandforbruget skal være nogenlunde konstant måned for måned og det lille stjernehjul i vandmåleren skal stå helt stille, når der er lukket for alle vandhaner i huset.